سامانه شبکه دانش کشاورزی


قابل توجه روسای مراکز جهاد کشاورزی ، نام کاربری و رمز عبور ، کد ملی می باشد


در صورت بروز مشکل در ورود به سامانه ، با شماره 66430466-021 تماس بگیرید